La data de 1 ianuarie 2016, a intrat în vigoare Legea spaniolă 35/2015 din 22 septembrie privind reforma sistemului de evaluare a daunelor provocate persoanelor în caz de accidente rutiere. Această lege, care vine cu o viziune legislativă modificată, se aplica numai accidentelor care se produc după intrarea sa în vigoare.
Importanța acestei legi nu se limitează doar la domeniul accidentelor de circulație, deoarece, așa cum s-a subliniat și în jurisprudență, acest barem este, de asemenea, aplicabil ca un ghid și altor cazuri de daune compensatorii, precum către victimele accidentelor de muncă sau ale malpraxisului medical.
Noua scală legislativă respectă principiul de bază al compensării pentru vătămarea corporală; scopul său este de a obține despăgubirea totală pentru prejudiciile suferite, pentru a se reuși plasarea victimei într-o situație cât mai apropiată de cea care ar fi fost dacă accidentul nu ar fi avut loc; se au in vedere circumstanțele personale, familiale si profesionale ale victimelor. Unul dintre cele mai importante aspecte ale reformei este, fără îndoială, modul de reglementare al daunelor patrimoniale. Acest tratament clarifică și reglementează detaliat elementele de compensare pentru cheltuieli, și impune o metoda mai rațională de calcul a pierderilor.

Se introduce un nou Titlu IV, intitulat ,,sistemul de evaluare al daunelor provocate persoanelor accidentate”, care cuprinde două capitole – primul se referă la criteriile generale pentru determinarea despăgubirii pentru vătămarea corporală, iar cel de-al doilea cuprinde normele de evaluare a vătămărilor corporale și tratează compensarea cauzei decesului, a sechelelor și a vătămărilor temporare.
În fiecare dintre aceste concepte de despăgubire, se face distincție între:
– vătămarea personală de bază, care ar echivala cu ,,ziua fără impediment”, ca daună comună suferită de persoana rănită de la data accidentului până la sfârșitul procesului de vindecare.
– vătămare corporală personală ,,pentru împiedicarea sau limitarea existentă din cauza faptului că leziunile suferite sau tratamentul au avut consecințe negative în dezvoltarea personală a victimei”. Există trei grade: foarte grave, severe și moderate.
– daune de proprietate, care, la rândul lor, se împart în pagube urgente și profit pierdut.
Așadar, pentru a calcula compensația pentru accidentele provocate de mașini, motociclete ori alte vehicule, trebuie să luăm în considerare un număr de factori care vor fi decisivi atunci când se stabilește o anumită sumă de bani; acești factori sunt: zilele de spitalizare, zilele-impediment, evaluarea sechelelor, invaliditatea temporară, invaliditatea permanentă, incapacitatea de muncă, prejudicii estetice, daunele morale, daunele economice.

Creșterea cu până la 50% a valorii compensației victimei accidentului

Principala noutate a acestei reglementari se axează pe sporirea protecției victimelor, prin creșterea cu până la 50% a valorii compensației în caz de deces și acoperirea cheltuielilor derivate provenite din noi daune posterioare, cum ar fi cheltuieli medicale viitoare, anumite cheltuieli de reabilitare sau nevoia de înlocuire a unor proteze pentru eventuale vătămări grave.
Tot in spirit inovativ, în mod excepțional, exista posibilitatea ca rudele victimelor decedate sau ale persoanelor rănite sa aibă dreptul la despăgubiri pentru maximum 6 luni; acestea sunt acordate pentru cheltuieli ocazionate de tratamentul medical și psihologic, necesare din cauza traumelor psihice cauzate de accident.
Noul sistem recunoaște pentru prima dată ca beneficiari ai despăgubirii în caz de deces pe rudele victimei, persoanele care au trăit împreună cu aceasta timp de cel puțin cinci ani înainte de deces și cu care au fost deosebit de apropiați.
Pentru a garanta soluționarea rapidă a conflictelor și suficiența compensațiilor oferite de către asigurator, acesta din urmă este obligat să respecte un comportament diligent în cuantificarea prejudiciului din oferta motivată, ofertă care trebuie prezentată părților vătămate.

Acord privind compensația

În caz de nerespectare a celor înscrise in oferta motivată, părțile pot încerca să rezolve disputa de comun acord, prin intermediul procedurii de mediere. Se oferă astfel o cale alternativă fata de instanța civilă, astfel încât părțile vătămate și companiile de asigurări să poată ajunge la un acord privind compensația cat mai usor.
Cu toate aceste modificari legislative, desi binevenite, suntem încă departe de obiectivul UE 2020 pentru siguranța rutieră, care, în acest deceniu, are drept scop reducerea drastică a numărului victimelor accidentelor de circulație. Din păcate însă, cifrele alarmant de ridicate vorbesc de la sine.

Dacă vă aflați într-o situație în care sunt aplicabile prevederile legale din aceasta materie și aveți nevoie de avocat, respectiv de îndrumare juridică, nu ezitați să ne contactați. Echipa noastră de avocați din Barcelona este specializată în drept penal, civil, administrativ și dreptul muncii și depune toate diligențele necesare pentru a vă obține un rezultat care să vă satisfacă. Ne puteți contacta la numărul de telefon (0034) 932006766 sau la adresa de e-mail [email protected] Vă mulțumim pentru încrederea acordată!

Foto (cu drept de republicare): pixabay . com