Un stat de drept se caracterizează prin faptul că este guvernat de norme constituționale în care sunt specificate limitele puterii statului, în scopul garantării drepturilor si libertăților individuale. Conform acestei premise, persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este titulara unei set de drepturi și garanții ce trebuiesc respectate de către autoritățile responsabile cu cercetarea și urmărirea penală a infracțiunii, precum și de către instanțele de judecată.Articolul 520 din Codul de Procedura Penală privind drepturile oricărei persoane arestate sau încarcerate aduce noutăți importante pe care biroul dumneavoastra de avocati romani din Barcelona vi le explica. Astfel:

1. Dreptul detinutilor de a fi informat

Modalitatea în care se transmit informațiile despre faptele de care a fost acuzat, motivele ce au stat la baza privării de libertate, precum și drepturile de care beneficiază arestatul, sunt reglementate într-un mod nou; s-a stabilit pentru prima dată că vor fi furnizate în scris, într-o limbă pe care o înțelege, într-un limbaj care poate fi înțeles și accesibil deținutului, adaptat la vârsta lui, la gradul de maturitate, handicap și orice altă circumstanță personală care poate determina o limitare a capacității de a înțelege domeniul de aplicare a informațiilor furnizate.

2. Dreptul detinutilor de acces la elementele din rechizitoriu care sunt esențiale pentru a contesta legalitatea detenției sau a privării de libertate

Pornind de la prevederile legislației europene, legiuitorul a ales să reglementeze exercitarea dreptului de barras de prisión para detenidosacces la aceste informații, permițând facilitarea detaliilor către deținut nu la întreaga procedură, ci numai la elementele esențiale pentru a contesta legalitatea detenției sau privării de libertate. Astfel reiese din expunerea de motive a LO 5/2015, care se referă la dreptul de acces la dosar: „in ceea ce privește persoanele acuzate, s-a considerat oportună includerea lor în articolul 118 al Codului de Procedura Penala, iar în articolul 302 au fost colectate excepțiile de la acest drept. În cazuri cu deținuți sau încarcerați, dreptul de acces la aceste informații s-a inclus în art. 520, iar domeniul său de aplicare este limitat, conform cerințelor legislației europene, la acele elemente ale procedurii care sunt esențiale pentru a contesta legalitatea detenției sau a privării de libertate. Este o chestiune de a furniza, înainte de a depune o contestație, doar informațiile care sunt fundamentale pentru a face posibilă evaluarea legalității detenției sau a privării de libertate”.

3. Dreptul la protejarea imaginii, onoarei si intimității

Art. 520.1 stabilește că detenția si arestarea provizorie trebuie să fie practicate în așa fel încât să îl prejudicieze cat mai puțin pe deținut, reputația sau patrimoniul său.

4. Dreptul de a solicita asistență juridică gratuită

Conform art. 520.2 j) deținutul trebuie informat despre dreptul său de a solicita asistență juridică gratuită, care e procedura în acest sens și condițiile de obținere a acesteia.

5. Dreptul de a fi informat cu privire la termenul legal maxim al detenției

A doua secțiune a art. 520.2.j) recunoaște dreptul de a fi informat cu privire la termenul maxim legal pentru detenție până la dispoziția judiciară, și procedura prin care poate fi contestată legalitatea reținerii, adică o aplicare a principiului Habeas Corpus. Acest termen maxim este menținut, ca in legislația anterioară, la 72 de ore, cu posibilitatea de a solicita o prelungire de 48 de ore pentru judecătorul examinator.

6. Dreptul de a comunica cu persoane terțe, dar si cu autoritățile consulare din tara sa

Noua secțiune 520.2.f) recunoaște dreptul deținutului de a comunica direct cu terții. Regulamentul anterior a recunoscut pur și simplu dreptul de a comunica cu o persoana desemnată de deținut, despre arestare și locul de detenție. Reforma nu numai ca recunoaște, ci reglementează comunicarea directă a deținutului cu terții, stabilind anumite condiții pentru o astfel de comunicare: pe de o parte, se poate face prin telefon și pe de altă parte, în prezența unui ofițer de poliție sau oficial desemnat de judecător sau de cineva din rândul fiscalității. La rândul său, art. 520.2.g), în cazul străinilor, recunoaște dreptul de a fi vizitat, de a comunica cu autoritățile consulare din țara lor și de a coresponda cu acestea, spre deosebire de reglementarea anterioară care se limita la solicitarea plasării în custodie și comunicarea locului de detenție către oficiul consular.

7. Dreptul de a fi asistat, in mod gratuit, de un interpret

Art. 520.2.h) recunoaște deținutului dreptul de a fi asistat gratuit de un interpret, în cazul unui străin care nu înțelege sau nu vorbește limba spaniolă sau limba oficială a acțiunii în cauză (adică limbile oficiale ale unor comunități autonome) sau, în cazul persoanelor care sunt surdo-mute, precum și alte persoane cu dificultăți de limbaj.
Consecință a transpunerii Directivei 2013/48 / UE privind dreptul la asistență juridică, modificările din această secțiune sunt menite să asigure că acuzatul are acces la informații încă din momentul când începe a fi cercetat penal si are calitatea de suspect, precum și să consolideze drepturile pe care le are în relația cu avocatul său, precum confidențialitatea comunicărilor sau întrevederilor dintre ei. Noutățile constau în stabilirea intervenției avocatului în procedurile ce trebuiesc realizate de deținut, precum în cea de de recunoaștere; de asemenea, deținutul este informat cu privire la consecințele furnizării de informații sau refuzului de a-si da consimțământul asupra realizării celor solicitate.

CARE ESTE STATUTUL PERSOANEI CERCETATE? NOUL ARTICOL 118

Orice persoană căreia i se atribuie comiterea unei infracțiuni poate să își exercite dreptul la apărare, din momentul în care a fost informată despre existența sa, sau a fost arestată sau a fost subiectul oricărei alte măsuri preventive, va fi informata, fără întârzieri nejustificate, asupra următoarelor drepturi:
a) Dreptul de a fi informat despre faptele care i-au fost atribuite, precum și despre orice modificare relevantă a obiectului investigației și a faptelor invocate. Aceste informații vor fi furnizate cu detalii suficiente pentru a permite exercitarea efectivă a dreptului la apărare.
b) Dreptul de a examina procedurile în timp util pentru a proteja dreptul la apărare și, în orice caz, înainte de a se lua o declarație.
c) Dreptul de a acționa în procedurile penale pentru a-și exercita dreptul la apărare în conformitate cu prevederile legii.
d) Dreptul de a numi în mod liber un avocat.
e) Dreptul de a solicita asistență juridică gratuită, informații despre procedura în acest sens și condițiile de obținere a acesteia.
f) Dreptul la libera traducere și interpretare.
g) Dreptul de a păstra tăcerea și de a nu da o declarație, daca se dorește acest lucru.
h) Dreptul de a nu mărturisi împotriva propriei persoane și de a nu se declara vinovat.

EXAMINAREA CONTINUTULUI MASURILOR SAU PROCEDURILOR

În conformitate cu art. 118.1, alineatele (1) și (5), dreptul la apărare apare din momentul când ii este atribuita unei persoane comiterea unei infracțiuni, fie în temeiul unui denunț, a unei plângeri, a unei arestări preventive sau a unei citații prin care i se aduce la cunoștința calitatea de suspect. Acest drept la apărare poate fi exercitat în conformitate cu alineatul (2), fără alte limitări decât cele prevăzute în mod expres și până la momentul executării pedepsei. Pentru a exercita acest drept la apărare, acuzatul se bucură si de alte drepturi care sunt instrumente prin care se realizează cel principal.
Unul dintre cele mai importante este dreptul de a examina procedurile, măsurile; persoana reținută în conformitate cu articolul 520 are dreptul să examineze elementele esențiale ale procedurii, de a contesta legalitatea arestului sau a pedepsei; de asemenea, exista dreptul de a putea examina procedura în timp util. Se adaugă si că examinarea procedurii/măsurii poate fi efectuată înainte de a da vreo declarație, dar, in același timp, articolul 520.6 b) recunoaște dreptul de a interveni asupra declarațiilor date.

Daca vă aflați într-o situație în care sunt aplicabile prevederile legale din această materie și aveți nevoie de avocat, respectiv de îndrumare juridică, nu ezitați să ne contactați. Echipa noastră de avocați din Barcelona este specializată în drept penal, drept civil, administrativ și dreptul muncii și depune toate diligentele necesare pentru a va obține un rezultat care sa va satisfacă. Ne puteți contacta la numărul de telefon (0034) 932006766, sau la adresa de e-mail [email protected] Vă mulțumim pentru încrederea acordată!

Foto: pixbay