Tema pe care avocații români ai cabinetului din Barcelona au dorit să o dezvolte în acest articol este contractul de închiriere, precum și drepturile și obligațiile bazate pe reglementările actuale în vigoare care reglementează regimul de închiriere a locuințelor din Spania.

În cazul în care ați hotărât să veniți în Spania și sunteți pe cale de a închiria o locuință, este obligatoriu să semnați un contract de închiriere. Contractul de închiriere a unei locuințe (contractul de locațiune) are ca obiect transferul de la locator la locatar a dreptului de folosință temporară, totală sau parțială asupra bunului cu destinația de locuit. Acest contract îi asigură chiriașului posibilitatea de a locui în casa pe care o închiriază, iar proprietarului casei plata chiriei.

Sunt foarte multe particularități cu privire la închiriere, atât în legătură cu proprietarul, cât și cu chiriașul. Înainte de toate, o să menționăm documentele de care va fi nevoie pentru semnarea contractului de închiriere. În cazul cetățenilor străini, pentru a semna un contract de închiriere, ei trebuie să prezinte NIE-le (Număr de Identificare Străini), Cartea de Rezidență sau pașaportul. Pentru semnarea contractului de închiriere, chiriașul, pe lângă documentele menționate anterior, trebuie să prezinte și alte tipuri de documente, spre exemplu documente care să garanteze plata chiriei. Așadar, trebuie să demonstraţi că aveţi resursele necesare pentru a putea face faţă cheltuielilor de închiriere. În general, proprietarii solicită chiriașilor să prezinte documente care să le garanteze solvabilitatea (salarizare, declarație bancară sau alte documente care demonstrează capacitatea lor de a plăti chiria).

Conform dorinței chiriașului, acesta poate verifica titularitatea proprietarului casei pe care o va închiria, solicitând un certificat de la Registrul Funciar. În același timp, chiriașul poate solicita proprietarului casei să prezinte documentele care garantează că proprietatea nu are datorii sau restanțe (taxe, cheltuieli comune, energie electrică și apă etc.).

contract-inchiriere casa apartament Barcelona Spania

Contractul se va încheia în formă scrisă (anume pentru a evita eventualele neînțelegeri cu proprietarul) și se va folosi un limbaj clar și simplu, unde vor fi incluse: identitatea părților – proprietar și chiriaș, descrierea locuinței, durata contractului, prețul chiriei, termenul limită pentru plata chiriei, modalitatea de plată și alte clauze care pot fi stabilite liber între părți. Este obligatoriu să citiți atent contractul și să îl semnați pe toate paginile. De asemenea, vă sfătuim să faceți inventarul lucrurilor care se află în imobil și să îl stipulați în contract.

În conformitate cu legea, un chiriaș are dreptul să stea într-o proprietate până la cinci sau șapte ani, în funcție dacă proprietarul este persoană fizică sau juridică. Proprietarul poate renunţa la prelungirea contractului înaintea împlinirii termenului de 5 ani doar în cazul în care a fost prevăzută expres în contract această posibilitate şi doar în cazul în care apartamentul urmează a fi destinat locuinţei personale a proprietarului, a rudelor sale de gradul I sau a soţiei/soţului său în cazul în care există o sentinţă de divorţ. În aceasta situație, proprietarul trebuie să notifice chiriașul cu cel puțin 30 de zile înainte.

Vizitele proprietarului și lipsa notificării

De asemenea, un proprietar nu poate solicita chiriașului un depozit mai mare decât valoarea chiriei pe o lună în baza contractelor de închiriere care fac obiectul Legii de Închiriere Urbane din Spania (LAU). Însă, proprietarii pot cere chiriașilor garanții suplimentare la depozit (echivalent a maxim două luni de chirie).

Încă un lucru pe care ne-am dori să îl menționăm este cu privire la vizitele proprietarului și lipsa notificării. Așadar, un proprietar nu are voie să intre în proprietatea sa, dacă nu a obținut permisiunea scrisă expresă a chiriașului său. În cazul în care acesta intra în proprietatea sa fără acordul chiriașului, poate fi acționat în judecată printr-o plângere penală.

În cazul în care proprietatea închiriată se vinde, noul proprietar trebuie să respecte întreaga durată a contractului de închiriere preexistent, chiar dacă acesta nu a fost înregistrat la Registrul funciar. Așadar, chiriașul nu poate fi obligat să părăsească locuința, chiar dacă aceasta a fost vândută către terți. Cu toate acestea, proprietarul și chiriașul sunt liberi să ajungă la un acord pentru a părăsi proprietatea mai devreme în schimbul unei compensații adecvate.

Dacă chiriașul ia decizia de a aduce anumite îmbunătățiri locuinței pe care o închiriază, trebuie să cunoască că acest lucru poate fi făcut doar cu acordul scris al proprietarului și că respectivele sume nu vor putea fi scăzute din plata chiriei în cazul în care proprietarul nu a fost de acord cu compensarea lor. Ceea ce va putea fi acoperit de proprietar sunt lucrările de urgență, chiriașul trebuind să anunțe proprietarul despre necesitatea lor.

Nu acceptaţi să achitaţi chiria fără a primi în schimb măcar o chitanţă

În ceea ce privește plata chiriei, aceasta trebuie să se facă în locul și forma care a fost stabilită în contract, iar proprietarul trebuie să vă elibereze chitanța pentru suma achitată. Așadar, vă sfătuim să nu acceptaţi să achitaţi chiria fără a primi în schimb măcar o chitanţă semnată de mână, pentru a evita posibilele reclamaţii din partea proprietarului.

Depozitul achitat la încheierea contractului trebuie returnat în maxim o lună de la data terminării contractului şi predarea cheilor, în caz contrar se va putea cere în instanţă suma respectivă şi dobânzile aferente.

Dacă doriți să aflați mai multe informații sau dacă aveți nevoie de avocat, respectiv de îndrumare juridică, nu ezitați să ne contactați. Echipa biroului de avocați români din Barcelona este specializată în drept civil, drept penal, dreptul familiei, dreptul muncii, drept administrativ și depune toate diligențele necesare pentru a obține un rezultat care să vă satisfacă. Ne puteți contacta la numărul de telefon (0034) 932006766, sau la adresa de e-mail secretaria@marinpasalodos.com.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată!

Foto: Unsplash

telefon avocat roman in Barcelona