Dreptul de familie în România permite desfacerea căsătoriei cu copii minori printr-o convenție semnată la notar. Această convenție constă în acordul soților referitor la decizia de divorț, la numele ce îl vor purta ulterior divorțului, cât și la situația copiilor minori. Conform legii, modificată prin adoptarea Noului Cod Civil, acordul soților trebuie să se extindă în dreptul a patru aspecte ce privesc copiii minori rezultați din căsătorie:

  • exercitarea autorității părintești în comun
  • stabilirea domiciliului fiecărui copil
  • modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre soțul separat și copii minori
  • modalitatea de contribuire a soților la cheltuielile de creștere, educare și pregătire profesională a copiilor minori.

În alte state europene ca și Spania, spre exemplu, divorțul nu poate fi efectuat la notar dacă există copii minori din căsătorie. Însă ce se întâmplă dacă unul dintre părinți, în urma finalizării procedurii de divorț printr-o convenție semnată la notar în România, decide să se mute în alt stat european ca și Spania împreună cu copilul minor?

Prevederile legale ale convenției de divorț cu copii minori semnată la notar

În primul rând, este important să înțelegem ce implică prevederile convenției de divort semnată în România.copii divort parinti

Exercitarea în comun a autorității părintești presupune ca niciunul dintre soți să își poată atribui în întregime autoritatea asupra copiilor minori. Caracterul comun al autorității părintești trebuie de asemenea confirmat într-un raport de anchetă psihosocială realizat de Autoritatea Tutelară.

Apoi, notarul va identifica în convenția de divort semnată de soți unul dintre aspectele cele mai relevante subiectului adresat în acest articol: locuința minorilor. Soții își vor exprima acordul în privința părintelui cu care va locui fiecare copil, cât și locația în care ei își vor avea domiciliul. Este posibil ca toți copiii minori să locuiască cu unul dintre părinți, sau ca aceștia să fie împărțiți între soți. În orice caz, consensul dintre părți este fundamental și verificat în raportul de anchetă psihosocială menționat anterior.

A treia prevedere constă în modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre soțul separat și copii minori. Este obligatoriu ca un program de vizitare a copilului de către părintele separat să fie inclus în înțelegere iar abia apoi să se menționeze alte detalii ale legăturilor personale dintre aceștia. În dreptul modalității de contribuire a soților la cheltuielile de creștere, educare și pregătire profesională a copiilor minori, soții vor conveni asupra sumei oferită de către părintele separat copilului minor, a modului de plată, cât și a intervalului de timp în care trebuie efectuată plata.

Condițiile necesare și procedura prin care convenția de divorț poate fi modificată într-un alt stat european

În cazul schimbării domiciliului unuia dintre părinți împreună cu copilul minor într-un stat european ca și Spania este important de reținut că înțelegerea de divorț semnată de părți trebuie modificată. În mod direct, prin relocarea minorului într-un alt stat european sunt afectate două dintre cele patru prevederi legale ale convenției: locuința minorilor și modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre soțul separat și copii minori.

Dacă părintele separat se opune modificării acordului la momentul aflării minorului într-o altă țară, acesta poate înainta o acțiune în justiție în vederea răpirii internaționale de copii. Excepțiile în care o astfel de acțiune nu îndeplinește cerințele legale sunt următoarele: dacă copilul este în pericol în țara în care a locuit înainte de răpire și dacă copilul are vârsta necesară pentru a declara că nu dorește să se întoarcă, printre altele.

Indiferent de poziția părintelui separat, convenția de divorț cu copii minori semnată în România poate fi alterată într-o altă țară europeană sub anumite condiții. În Spania, copilul minor este considerat înrădăcinat în societate după o perioadă de cel putin un an. Așadar, legislația spaniolă protejează dreptul de ședere al minorului împreună cu părintele relocat pe teritoriul Spaniei.

Parintele care a decis relocarea minorului si schimbarea domiciliului acestuia poate sa inainteze instantelor spaniole o cerere de chemare in judecata pentru modificarea conventiei semnate in Romania deoarece au intervenit circumstante noi, ulterioare divortului.

Dacă considerați că aceste informații legale vi se aplică și aveți nevoie de asistență juridică în vederea modificării unei convenții de divorț cu copii minori sau a răpirii internaționale de copii, nu ezitați să contactați cabinetul Marin& Pasalodos din Barcelona. Avocații romani ai cabinetului nostru dețin multă experiență în acest domeniu al dreptului internațional și de familie, ocupându-se de un număr mare de cazuri ce se întind dincolo de teritoriul unei țări. Ca de fiecare dată, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon +34 932 006 766 sau prin email, la adresa secretaria@marinpasalodos.com.

telefon avocat roman in Barcelona