Decizia de a divorța nu pare nicidecum a fi una ușoară, iar cauzele care conduc la o asemenea opțiune – ruperea iremediabilă a relațiilor dintre soți, sunt dintre cele mai diverse. Statul și societatea sunt în mod esențial interesate în menținerea căsătoriei și se urmărește protejarea familiei, ca celulă de bază a societății, dorindu-se în cele din urmă protejarea în mod special a copiilor rezultați din căsătorie.
Prin intermediul acestui articol, avocații români din Barcelona ai cabinetului Marin& Pasalodos doresc să vă prezinte una dintre cele mai simple metode de a divorța – divorțul pe cale notarială, și mai exact în ce constă acesta (procedura), cerințele și condițiile, precum și avantajele.
Procedura de divorț poate fi inițiată la cererea unuia dintre soți, a ambilor soți sau a unuia dintre soți cu consimțământul celuilalt. Ca regulă generală, pentru a obține o hotărâre de divorț, este suficient să fie îndeplinite următoarele cerințe:

Să fi trecut trei luni de la căsătorie, în cazul în care divorțul este solicitat de ambii soți sau de unul dintre soți cu consimțământul celuilalt.
Să fi trecut trei luni de la căsătorie, în cazul în care divorțul este solicitat numai de unul dintre soți.
Se poate solicita divorțul fără termen obligatoriu de așteptare după căsătorie în cazul în care există dovezi privind un risc la adresa vieții, a integrității fizice, a libertății, a integrității morale, a libertății și integrității sexuale a soțului/soției care solicită divorțul sau a copiilor unuia dintre soți sau ai ambilor soți.

Divorțul poate fi procesat și în fața notarului

Începând cu anul 2015, divorțul poate fi procesat și în fața notarului, atunci când sunt îndeplinite anumite condiții.

Așadar, că să putem recurge la divorțul prin intermediul notarului, vom fi în prezența următoarelor condiții:

Divorțul trebuie să se facă de comun acord (există înțelegere între părți, ambele părți decid să parcurgă procedura pe cale amiabilă)justitie avocat barcelona
Trebuie să fi trecut cel puțin trei luni de la căsătorie.
Să nu existe copii minori rezultați din căsătorie.
Atunci când există copii majori, aceștia trebuie să își exprime acordul în fața notarului cu privire la măsurile care, fiind stabilite de părinți, îi afectează, în cazul în care nu au venituri proprii sau locuiesc cu părinții.

În cazul în care divorțul se decide să se facă prin intermediul notarului și sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, trebuie redactat un act notarial la notarul în raza teritorială a căruia se află ultimul domiciliu comun sau rezidența ori reședința obișnuită a oricăruia dintre solicitanți

Se vor prezenta următoarele documente:

– Certificatul de căsătorie (Certificado de matrimonio)
– Certificatele de naștere ale copiilor (dacă este cazul)
– Livret de familie (Libro de familia)
-Certificatul de înregistrare a domiciliului soților (Certificado de empadronamiento)
– Orice document ce atestă situația economică a ambilor soți (nomina, contract de muncă, certificat de proprietate, declarația pe venit, etc.)
– Acordul de reglementare (Convenio Regulador)

Soții trebuie să fie asistați de un avocat

În primul rând, trebuie precizat că prin intermediul acestei forme voluntare de justiție putem obține doar divorțul de comun acord cand NU există minori rezultați din căsătorie, divorțul contencios rămâne în continuare în competența exclusivă a instanței de judecată. În cazul în care se preferă actul notarial, documentele menționate sunt necesare pentru a permite redactarea actului și trebuie subliniat că, în pofida prezenței notarului, soții trebuie să fie asistați în momentul elaborării actului notarial de către un avocat. Acest lucru înseamnă că, potrivit legii, este obligatoriu ca avocatul să semneze actul împreună cu soții și să redacteze acordul de reglementare al soților. Așadar, se va da o declarație în fața notarului competent, care cuprinde manifestarea de voință, neechivoca, pentru divorț și un acord de reglementare (Convenio Regulador), ce conține practic acordurile la care au ajuns părțile, se va referi la lichidarea regimului matrimonial (partajul), măsurile care urmează să fie adoptate cu privire la domiciliul conjugal, contribuția cu privire la cheltuielile comune, stabilirea unei pensii compensatorii pentru soțul care rămâne într-o situație mai defavorabilă decât înainte de desfacerea căsătoriei, pentru a corecta acest dezechilibru, etc.

Dacă notarul consideră că prin acord se produce un grav prejudiciu uneia dintre părți sau copiilor celor doi soți, poate să se opună divorțului. Astfel, în acest caz, se poate recurge doar la divorțul prin intermediul instanței de judecată.

Odată ce a fost semnat divorțul, legea prevede că trebuie trimis în format electronic în aceeași zi sau în următoarea zi lucrătoare la Registrul Civil. Actul notarial de divorț intră în vigoare din momentul semnării acestuia.

După 30 de zile de la momentul semnării în fața Notarului, va fi eliberat de către acesta certificatul de divorț. În cazul în care soții nu se înțeleg amiabil asupra oricărui aspect accesoriu cererii de divorț, Notarul va respinge cererea de divorț și va îndruma soții către instanță.

Sunt foarte multe avantaje cu privire la desfacerea căsătoriei pe cale notarială. În primul rând, aceasta se finalizează într-un timp mai scurt decât în instanță (aproximativ 30 de zile), în al doilea rând, costurile totale sunt reduse (se va plăti doar avocatul și notarul, nu este nevoie de Procurador) și în al treilea rând, asigură o mai bună protecție a vieții private față de ședința publică din sala de judecată.

Nu puteți fi reprezentați prin procură

Un lucru important de știut este că soții trebuie să intervină personal în acordarea divorțului, neputând să fie reprezentați prin procură!

Luând în considerare faptul că mulți români sunt nevoiți să divorțeze în Spania, este necesar să se cunoască faptul că orice divorț pronunțat în Spania, dacă căsătoria a fost efectuată în România, trebuie recunoscut și înscris în România.

Dacă doriți să aflați mai multe informații sau dacă aveți nevoie de avocat, respectiv de îndrumare juridică, nu ezitați să ne contactați. Echipa biroului de avocați români din Barcelona este specializată în drept civil, drept penal, dreptul familiei, dreptul muncii, drept administrativ și depune toate diligențele necesare pentru a obține un rezultat care să vă satisfacă. Ne puteți contacta la numărul de telefon (0034) 932006766, sau la adresa de e-mail secretaria@marinpasalodos.com.

telefon avocat roman in Barcelona