Suntem deseori întrebați cu privire la un subiect foarte actual, dubla cetățenie româno-spaniolă.
În momentul de față nu există nici un acord între Regatul Spaniei și România în ceea ce privește dubla cetățenie. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat cu omologul său spaniol, Arancha Gonzalez Laya, abordând și subiectul românilor care muncesc și trăiesc în Spania și care și-ar dori să aibă dublă cetățenie. Aurescu a pledat pentru identificarea unei soluții juridice pentru ca românii din Spania care își doresc acest lucru să poată deține dubla cetățenie, română și spaniolă, acesta fiind un deziderat constant al membrilor comunității române din această țară, după cum menționează MAE într-un comunicat de presă. Cu toate acestea, în acest moment, starea proiectului este limitată doar la propunere, deoarece nu există negocieri deschise în acest sens.

Așadar, vă facem următoarele precizări:
Spania NU permite cetățenilor români dreptul la dubla cetățenie, astfel, după ce dobândiți cetățenia spaniolă aveți obligativitatea de a renunța la cea românească. Taxa pentru înregistrarea cererii de renunțare la cetățenia româna este de 605 euro. Cererea de renunțare la cetățenia româna se depune la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, unde va fi înregistrată de către secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetățenie. Cererea de renunţare la cetăţenia română poate fi depusă și la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din ţara în care solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, care o vor transmite Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru soluționare.

Actele necesare pentru renunţarea la cetăţenia română:

În conformitate cu articolul 26 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată şi modificată, acestea sunt următoarele: justitie avocat barcelona
· Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia română;
· Cazierul judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii);
· Adeverinţe privind debitele către stat, eliberate de: 1) administraţia financiară şi 2) direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România;
· Declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România;
· Copii legalizate ale actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie). Dacă naşterea sau căsătoria a avut loc în străinătate, se depune certificatul românesc transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România;
· Dovada scrisă a acordării cetăţeniei de catre statul de domiciliu – traducere legalizată în limba româna şi copie xerox de pe original; ori – Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu, traducere legalizată în limba română, precum şi fotocopia originalului sau copie legalizată a paşaportului străin în cazul obţinerii altei cetăţenii;
· Certificatele de naştere ale minorilor se depun în copii legalizate la dosarele părinţilor, dacă este cazul, transcrise. Pentru minorul care a împlinit 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat în faţa notarului sau a consulului;
· Procură specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României pentru depunerea cererii de renunţare şi copie legalizată de pe paşaport dacă cererea se depune de altă persoană. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;
· 1 dosar cu şină.

IMPORTANT!
· Toate taxele se plătesc la depunerea cererii. Pentru minori nu se percep taxe.
· Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.
· Datele de stare civila din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere!
· Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicata de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenției adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate.
· În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila ori supralegalizarea.
· La cererile de renunţare la cetăţenia română, formulate de persoane care au dobândit şi o alta cetăţenie, este necesar să se depună:
1.- dovada deţinerii cetăţeniei române (copie legalizată dupa paşaportul românesc valabil sau o adeverinţă eliberată de Direcţia de Evidenţa Informatizată a Persoanei) din care să rezulte că este cetăţean român;
2.- dovada altei cetăţenii, copia xerox a originalului, traducerea în limba română legalizată şi copie legalizată a paşaportului;

Cât despre termen, ar trebui să renunțați la cetățenia română în termen de 3 ani de la obținerea celei spaniole!
În ce îi privește pe minori, până la vârsta de 18 ani copilul poate avea ambele naționalități și abia atunci va trebui să opteze pentru una din ele!

Echipa de avocați din Barcelona

Dacă doriți să aflați mai multe informații sau dacă aveți nevoie de avocat, respectiv de îndrumare juridică, nu ezitați să ne contactați. Echipa biroului de avocați români din Barcelona este specializată în drept penal, dreptul familiei și dreptul muncii și depune toate demersurile necesare pentru a vă obține un rezultat care sa va satisfacă.

Pentru a ne contacta vă invităm să ne sunați la numărul 932 006 766 sau să ne scrieți un e-mail la adresa secretaria@marinpasalodos.com

Contați pe profesionalismul și experiența echipei noastre de avocați din Barcelona, aflată la dispoziția dumneavoastră!

telefon avocat roman in Barcelona