Pe fondul situației dificile generate de pandemia coronavirus, mulți clienți ne-au transmis nelămuririle privind măsurile luate la locul de munca, atât din pozitia de angajator, cât și din cea de salariat. Avocații noștri din Barcelona, specializați pe Dreptul muncii, doresc sa clarifice anumite aspecte legale privind șomajul tehnic, tocmai pentru a încerca sa clarificăm cât mai multe nedumeriri pe care le puteți întâmpina.

ERTE (in spaniola, este prescurtarea de la Expediente de Regulación Temporal de Empleo) e o procedura de suspendare a contractelor de munca, care poate fi totala sau partiala. Articolele 47 și 51.7 din Codul Muncii Spaniol (Estatuto de Trabajadores) explica in ce consta aceasta procedura.

Facultatea de a iniția un ERTE este lăsată la voința angajatorului, atunci când survin cauze economice, tehnice sau organizatorice, dar și atunci când intervine o cauza de forța majora.

Așadar, in contextul actual, este de interes procedura de derulare a șomajului tehnic inițiat din cauza de forța majora, având in despido laboral abusivovedere și faptul ca Decretul-Lege 8/2020 din data de 17 martie stabilește ca încetarea activității lucrative direct asociata cu starea de urgentă cauzată de Covid-19 se încadrează la prevederile legale privind forța majora. Aceasta precizare normativa este foarte importantă pentru a nu exista conflicte individuale sau colective de munca atunci când discutam despre un ERTE, având in vedere ca legea nu prevedea o definiție a forței majore la locul de munca.

In plus, aceasta procedura este una eficientă prin prisma termenelor scurte de soluționare, dar și mai ales pentru ca un ERTE aplicat din cauza forței majore are avantajul de a-și produce efectele retroactiv (deci și pentru trecut), încă din momentul in care a intervenit situația neprevăzută – vorbim aici deci de ziua de 14 martie 2020, când s-a decretat oficial stare de urgentă naționala, și își va întinde efectele pana când această situație va lua sfârșit.

Un alt avantaj al acestei proceduri este ca angajatorul este exonerat de obligația plății salariilor, precum și de plata contribuțiilor sociale, dar in același timp, angajatul nu rămâne „descoperit”.

Angajatorul are obligația de a dovedi starea de forța majora in fata autorității de munca competentă

Pașii procesării unui ERTE sunt următorii: o data ce angajatorul a observat ca se regăsește într-una din cauzele de forța majora, unde activitatea lucrativa este afectată din cauza pandemiei coronavirus și a starii de urgentă, de exemplu când munca nu se mai poate desfășura in condiții normale, când restricțiile de transport și de circulație a persoanelor afectează lucrul, deci efectiv când carantina sau orice măsura dispusă afectează desfășurarea normala a muncii, acesta trebuie sa facă O SOLICITARE de inițiere a procedurii ERTE, care se comunica și reprezentanților muncitorilor. Angajatorul are obligația de a dovedi starea de forța majora in fata autorității de munca competentă, care va verifica cele expuse. Apoi, autoritatea laborala va emite o rezoluție in termen de 5 zile de la prezentarea solicitării, prin care va confirma sau nu existența starii de urgentă descrisă de angajator. In funcție de asta, se va decide asupra suspendării contractelor de munca, cu efect din data intervenirii cauzei de urgentă.

Astfel, firma va comunica rezoluția reprezentanților muncitorilor, iar angajații la rândul lor au dreptul de a contesta rezoluția in fata instanței competente in termen de 20 de zile de la primirea notificării din partea firmei prin care sunt anuntați de suspendarea contractelor de munca; judecătorul va decide dacă ERTE-ul dispus este legal, iar in caz contrar, îl va anula și va repune muncitorul in situația anterioară. Compania va trebui in acest caz sa plătească muncitorilor salariile ca și cum nu ar fi existat niciun ERTE. Din acest motiv, pentru a va apăra drepturile ce vi se cuvin ca și angajat, este in interesul dumneavoastră sa apelați la un avocat specializat pe dreptul muncii.

Avocații specializați pe ramura dreptului muncii ai biroului de avocatura din Barcelona Marin&Pasalodos  va stau la dispoziție pentru a duce la capăt procedura ERTE in numele companiei dumneavoastră in cele mai bune condiții, dar in același timp, oferă alternative legale și suport juridic pentru toate persoanele afectate in drepturile lor de situația de criza actuală. Ne puteți contacta la numărul de telefon (0034) 932006766, sau la adresa de e-mail secretaria@marinpasalodos.com. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și va transmitem urări de sănătate.