Observam, in ultima perioada, ca suntem cumva ,,forțați” sa acceptam termenii si condițiile acelui mesaj privind protecția datelor cu caracter personal, care ne apare fie pe rețelele de socializare, fie la accesarea e-mailului, fie pe alte pagini web. Ce presupune acesta mai exact, si care sunt consecințele noii reglementari? Avocații cabinetului nostru din Barcelona va informează cu privire la noile legi privind protecția datelor cu caracter personal, GDPR.

O reformă necesară a marcat anul 2016, iar materia datelor cu caracter personal a beneficiat de finalizarea dezbaterilor ce au durat mai mult de patru ani. Regulamentele si directivele din acest domeniu reflectă procesul de revizuire a Directivei 46/1995, dar si de adaptare la noile realități generate de utilizarea masivă a tehnologiilor cotidiene.
Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date a intrat in vigoare la data de 25 mai 2018; are o aplicabilitate foarte largă, ceea ce este pe deplin explicabil prin importanța pe care legiuitorul european o acordă protejării drepturilor fundamentale ale omului.
Astfel, principalele consecințe ale prevederilor din Regulament vizează responsabilități sporite în privința securității datelor și un nivel ridicat de transparenta, amenzile putând ajunge și la zeci de milioane de euro.
Un element de noutate pe care acest act normativ european îl aduce în peisajul juridic românesc îl reprezintă instituirea obligativității desemnării la nivelul operatorului, în anumite cazuri, a unui responsabil cu protecția datelor. Din acest motiv, recent s-a discutat despre recunoașterea unei noi profesii, aceea de responsabil cu prelucrarea datelor, a cărui activitate vizează efectuarea de evaluări de impact a riscurilor și de notificare a încălcărilor de securitate.

Localizarea persoanei fizice protejată de GDPR

Regulamentul aduce certitudinea că dispoziţiile sale sunt incidente acelor elemente din mediul virtual ce identifică persoana fizică sau care au aptitudinea de a o face identificabilă. Nu mai este niciun dubiu că adresa email, corespondenţa electronică, protocoalele IP, martorii conexiunilor internet (cookies), prelucrările efectuate de motoarele de căutare după numele persoanelor, sunt supuse prevederilor Regulamentului. Datele de localizare sunt la ordinea zilei, în condiţiile în care tehnologiile de comunicare la distanţă permit identificarea coordonatelor spaţiale sub care acţionează individul. Toate informaţiile care privesc localizarea persoanei fizice îşi găsesc protecţia în legislaţia datelor personale – GDPR (General Data Protection Regulation).
Pentru ipoteza în care prelucrarea datelor personale necesită consimţământul, persoana minoră vizată trebuie să aibă vârsta de 16 ani împliniţi, altfel operaţiunile nu se desfăşoară în mod legal. Pentru minorul care nu a împlinit 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă şi în măsura în care consimţământul respectiv este acordat (în lipsa capacităţii de exerciţiu a minorului) sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului.

„Le droit à l’oubli” (,,dreptul de a fi uitat”) este o nouă garanţie a ocrotirii vieţii private, iar conotaţiile sale sunt particulare pentru spaţiul virtual. Regulamentul conţine motivele ce întemeiază solicitarea persoanei vizate de ştergere a datelor care o privesc, precum şi excepţiile care legitimează păstrarea datelor. În mod deosebit în internet, „urmele” pe care utilizatorul le presară cu prilejul navigării, determină un regim strict supravegheat al prelucrării informaţiilor personale.
Dreptul la informare al publicului trebuie să se afle într-un raport de just echilibru cu dreptul la respectarea vieţii private a persoanei vizate. Deşi drepturile celui vizat prevalează, ca regulă generală, asupra interesului legitim al publicului de a fi informat, în situaţii particulare, echilibrul poate să depindă şi de natura informaţiei în discuţie şi de caracterul sensibil al acesteia, în ceea ce priveşte viaţa privată a persoanei vizate.
Una dintre chestiunile dezbătute este „interesul legitim”, care permite efectuarea prelucrării în absenţa consimțământului persoanei vizate. Menționăm că regula instituită de Regulament este efectuarea operațiunilor de colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare ş.a., doar în prezenţa consimţământului celui vizat. Prin excepţie, conform art. 6 parag. 1 lit. f, prelucrarea este licită dacă şi în măsura în care „este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de responsabil sau de un terţ”.

In concluzie, noua politica GDPR contribuie la ocrotirea drepturilor dumneavoastra fundamendale.
Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre implicatiile juridice ale noii reglementari privind protectia datelor, sau vă aflați într-o situație în care considerati ca sunt aplicabile prevederile legale din această materie și aveți nevoie de avocat, respectiv de îndrumare juridică, nu ezitați să ne contactați. Echipa cabinetului de avocați români din Barcelona este specializată în drept penal, drept civil, administrativ și dreptul muncii și depune toate diligentele necesare pentru a va obține un rezultat care sa va satisfacă. Ne puteți contacta la numărul de telefon (0034) 932006766, sau la adresa de e-mail secretaria@marinpasalodos.com. Vă mulțumim pentru încrederea acordată!