Un subiect ce merită atenția dumneavoastră este malpraxisul medical, o temă care nu este foarte cunoscută, dar care merită să fie analizată, luând în considerare numeroasele cazuri de malpraxis care se înmulțesc pe zi ce trece.

Medicina și dreptul sunt printre cele mai vechi activități umane. Putem afirma că în societatea modernă, primul contact al individului se realizează cu un medic, fie că este vorba de momentul nașterii sau anterior acesteia în timpul vieții intrauterine. În momentul în care apar indiciile unei boli, relația dintre medic și pacient devine, inevitabil, mai strânsă, relație care conduce la nașterea de drepturi și obligații, pentru ambele părți.

Malpraxisul medical este o eroare profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și de servicii medicale, sanitare și farmaceutice.

Erorile medicale pot fi diverse. Poate fi vorba despre o eroare de diagnostic, despre o greșeală terapeutică, de una de supraveghere sau de o eroare de etică medicală.  În consecință, în sarcina practicianului medical se va naște obligația de a repara prejudiciul cauzat pacientului său prin angajarea răspunderii civile medicale. Este posibil ca atunci când fapta ilicită a medicului întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni (vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă etc.) să se angajeze în sarcina acestuia și răspundere penală. De asemenea, atunci când medicul angajat al unei instituții medicale încalcă anumite reguli administrative sau de conduită profesională în sarcina acestuia se poate angaja răspundere disciplinară. În sfârșit, în oricare din situațiile anterior expuse poate fi angajată și răspunderea unității sanitare în care s-a prestat serviciul medical.

malpraxis doctor avocat roman din Barcelona

 

În ceea ce privește obligațiile contractuale, principiul este simplu: medicul este ținut de o obligație de mijloace și în mod excepțional de o obligație de rezultat. Obligația de mijloace invită debitorul să pună în acțiune toate energiile și priceperea sa cu maximum de prudență și promptitudine pentru a obține acel rezultat, dar fără a fi nevoit să îl garanteze. Răspunderea debitorului va fi angajată atunci când acesta nu a acționat cu toată diligența cuvenită. Medicul are obligația  de a acorda asistență medicală sau îngrijiri de sănătate unei persoane numai dacă a acceptat-o în prealabil ca pacient. Prin urmare, raportul juridic dintre medic și pacient se naște numai în urma realizării acordului de voințe, dintre voința pacientului de a primi îngrijiri medicale și voința medicului de a acorda îngrijiri solicitate. În materie de responsabilitate medicală, hotărârea Mercier dată de camera civilă a Curții de Casație franceze, la 20 mai 1936, enunță principiul responsabilității contractuale pentru greșeala medicilor. În termenii acestei decizii, jurisprudența a enunțat că “se formează între medic și clientul său un adevărat contract, comportând, pentru practician, angajamentul, dacă nu foarte evident de a vindeca bolnavul (….), cel puțin să-i acorde îngrijiri, nu oarecare (…..) ci conștiincioase, atente și, cu rezerva unor circumstanțe excepționale, conforme cu datele dobândite ale științei. Această decizie conține două concluzii: prima ține de existența unui contract între medic și pacientul său și cea de-a doua ține de necesitatea de a dovedi o greșeală pentru a angaja responsabilitatea practicianului. Așa cum arată hotărârea Mercier, acest contract pune în sarcina medicului o obligație de a da îngrijiri pacientului și în sarcina pacientului o obligație de a remunera medicul.

Unii medici sunt excepționali, unii sunt grăbiți și greșesc din această cauză, unii nu știu să gestioneze relația cu pacientul, iar unii pur și simplu sunt incompetenți. Cazurile de malpraxis din cauza diagnosticului eronat sunt printre cele mai frecvente, dar există și alte cazuri, cum ar fi diagnosticul întârziat, intervenții chirurgicale care cauzează leziuni pacientului, nerespectarea protocoalelor, etc. Exemplele sunt foarte numeroase și în cele mai multe cazuri se poate ajunge chiar și la moartea pacientului. Trebuie clarificat faptul că, există riscuri de existența unor complicații în orice tratament. Medicul îi va explica pacientului în mod clar toate riscurile și posibilele complicații ale tratamentului și va specifica acest lucru în consimțământul informat pe care pacientul îl va citi și acceptă.

Chiar dacă Dvs sau o persoană cunoscută este victima unei greșeli medicale (cunoscută sub numele de malpraxis medical), aceasta nu înseamna în mod automat că aveți un caz pentru care merită începută procedura judiciară civilă sau penală. Este important să subliniem faptul că, pentru a putea vorbi despre un caz de malpraxis, ar trebui să fim în prezența următoarelor elemente constitutive: trebuie să existe o obligație legală preexistentă din partea acuzatului de malpraxis, obligația legală trebuie să fi fost încălcată, să se fi cauzat un prejudiciu, să existe daune fizice, materiale sau morale. Nu vom fi în prezența unui caz de malpraxis dacă, deși există o încălcare realizată de către profesionist, nu există nici un prejudiciu pentru pacient sau legătura cauzală nu poate fi stabilită. Trebuie să se demonstreze că malpraxisul a creat un prejudiciu și că, dacă această neglijență nu ar exista, nu ar fi existat un astfel de prejudiciu.

Instanța de judecată este cea care va stabili, în concret, cuantumul daunelor morale și materiale cuvenite pacientului vătămat printr-un caz de malpraxis medical, ținând cont de cheltuielile efectiv realizate pentru îngrijirea medicală a pacientului după vătămarea acestuia de către medic prin actul medical săvârșit din culpă, de pierderea capacității de muncă, precum și de suferințele la care a fost supus acesta.

Se poate solicita o indemnizație în instanță

Așadar, în multe dintre cazurile enumerate anterior se poate solicita o indemnizație în instanță. Primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să începeți să adunați toate documentele care pot servi ca baza de pornire într-un proces și apoi, ca probe doveditoare ale faptelor cauzatoare de prejudicii: istoric medical, rezultate ale testelor de diagnostic, rețete, etc. Este foarte important  să apelați la un expert medical (perito medico) pentru o evaluare strictă a situației, determinarea leziunilor suferite și evaluarea indiciilor din care rezultă că profesionistul medical nu a acționat corect. În primul rind, un asemenea expert trebuie consultat doar pentru a vedea dacă cazul prezentat este într-adevar un caz de malpraxis. Expertul medical va analiza detailat cazul, va studia tratamentul medical care a fost efectuat și va întocmi o concluzie din care va rezulta dacă eroarea se datorează cu adevărat malpraxisului.

Dacă neglijența s-a produs în domeniul Sănătății Publice (spitale publice, centre de sănătate, dispensarii, etc.) ar trebui sa vă adresați Ministerului Sănătății. Procedura începe prin depunerea unei cereri de răspundere administrativă. Dacă nu se aceptă, va trebui să începeți o procedură judiciară de contencios-administrativ, în cazul în care puteți solicita despăgubiri pentru daunele cauzate. Termenul este de un an și începe de la stabilizarea leziunii sau de la data decesului dacă rezultatul a fost mortal.

Dacă neglijența s-a produs în domeniul Sănătății Private (spitale, clinici și centre medicale private, medici privați, medici stomatologi, centre de chirurgie estetică), trebuie să depuneți o plângere de răspundere civilă, în instanțele de jurisdicție civilă. Termenul este de 5 ani în cazul răspunderii contractuale și de un an în cazul răspunderii necontractuale. Și în acest caz termenele se socotesc de la stabilizarea leziunii sau de la data decesului dacă rezultatul a fost mortal.

Din păcate, nu ne putem aștepta ca profesioniștii din domeniul medical, indiferent de experiența lor, să vindece toate afecțiunile noastre fără greș. Dar putem și ar trebui să sperăm că activitatea lor se află în limitele competenței și profesionalismului.
Recomandarea avocaților noștri, pentru a evita cazurile de malpraxis, este să vă interesați cu privire la medicul care urmează să vă trateze, analizându-i cariera profesională, precum și recenzille pacienților care au trecut prin mâinile lui.

Aveți nevoie de avocat în Barcelona?

Dacă doriți să aflați mai multe informații sau dacă aveți nevoie de avocat, respectiv de îndrumare juridică, nu ezitați să ne contactați. Echipa biroului de avocați români din Barcelona este specializată în drept civil, drept penal, drept administrativ, dreptul familiei și dreptul muncii și depune toate demersurile necesare pentru a obține un rezultat care să vă satisfacă.

Pentru a ne contacta, vă invităm să ne sunați la numărul 932 006 766 sau să ne scrieți un e-mail la adresa secretaria@marinpasalodos.com.

Contați pe profesionalismul și experiența echipei cabinetului de avocați din Spania, aflată la dispoziția dumneavoastră!

telefon avocat roman in Barcelona

Foto: Pixabay