În urma numeroaselor solicitări pentru informații despre divorțuri pronunțate în străinătate și recunoașterea acestora pe teritoriul altor țări, am hotărât să publicăm un articol prin care să răspundem la majoritatea întrebărilor dumneavoastră.

Extinderea posibilităţilor de constatare a divorţului pe cale administrativă sau prin procedura notarială a condus şi la instituirea posibilităţii părţilor de a conveni asupra legii aplicabile divorţului, în situaţia în care intervine un element de extraneitate. Conform art. 2597 C.civ român, posibilitatea de alegere, care este recunoscută soţilor, se limitează la una din următoarele:
1.Legea statului pe teritoriul căruia soţii au reşedinţa obişnuită comună la data convenţiei de alegere a legii aplicabile
2.Legea statului pe teritoriul căruia soţii au avut ultima reşedinţa obişnuită comună, dacă cel puţin unul dintre ei mai locuieşte acolo la data convenţiei de alegere a legii aplicabile
3.Legea statului al cărui cetăţean este unul dintre soţi
4.Legea statului pe teritoriul căruia soţii au locuit cel puţin 3 ani
5.Legea română

Convenţia de alegere a legii aplicabile divorţului trebuie încheiată în scris, semnată şi datată de soţi. Aceasta se poate încheia sau justitie avocat barcelona modifica cel mai târziu până la data sesizării autorităţii competente să pronunţe divorţul, însă instanţa judecătorească poate să ia act de acordul soţilor cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părţile au fost legal citate.

Deseori, ne aflăm în prezența diverselor situații în care cetățenii români optează pentru a divorța în țara în care își au reședința, însă hotărârea pronunțată are efecte doar în țara respectivă. Așadar, cetățenii români sunt obligați să își declare în fața autorităților române orice schimbare de stare civilă survenită în afara țării. Între aceste schimbări în cadrul stării civile se numără și divorțul pronunțat de autorități și instanțe din străinătate.

Recunoașterea în România a hotărârilor de divorț străine se realizează diferit în funcție de țara unde s-a pronunțat divorțul. Ca exemplu al necesității recunoașterii putem vorbi despre sentințele de divorț pronunțate de către judecătoriile din Spania. În general, hotărârea judecătorească produce efecte pe teritoriul statului a cărui instanţă a pronunţat-o. Deci, o hotărâre judecătorească pronunţată de o instanţă judecătorească din Spania produce efecte în Spania. Așadar, dacă nu s-a cerut recunoașterea expresă pe teritoriul României, la o instanța competentă, sentințele de divorț nu au efect, adică divorțul în sine nu este recunoscut în România și nu se va putea înregistra la Registrul Civil unde a fost înscrisă căsătoria.

“Am divorțat în Spania și vreau să mă recăsătoresc, dar nu pot…”

De multe ori se întâmplă să auzim următoarele: “Am divorțat în Spania și vreau să mă recăsătoresc, dar nu pot…” Așadar, este foarte important și necesar să recunoaștem în România sentințele de divorț dictate în Spania, conform procedurilor legale prevăzute. Trebuie menționat că, fără aceste demersuri, un cetățean român care s-a căsătorit în România și, apoi, a divorțat în afara României, va figura în continuare căsătorit în fața autorităților române.

Pentru evitarea problemelor ce pot apărea sau a introducerii unei noi acțiuni de divorț, este absolut necesară începerea procedurii de exequatur, imediat după terminarea procesului în Spania sau în orice alt stat membru al Uniunii Europene. Exequatur-ul este o procedură judiciară prin care se cere recunoașterea pe teritoriul unei țări a unei sentințe emise de un alt stat din Uniunea Europeană. Astfel, hotărârea străină dobândeşte, în general, forţă executorie, întocmai ca şi o hotărâre proprie a statului pe teritoriul căruia se cere executarea, prin această procedură, care atrage aprobarea unui stat de a se executa pe teritoriul său o hotărâre pronunțată de o instanță străină.

Încuviințarea executării hotărârii străine de divorț se pronunță dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiții. Astfel, potrivit art. 1095 din Codul de Procedură Civilă, hotărârea pronunţată în străinătate poate fi recunoscută în România, dacă:
1.Este definitivă, potrivit legii statului unde a fost pronunțată
2.Instanța care a pronunțat-o a avut, potrivit legii, competența să judece procesul
3.Există reciprocitate de executare între țara noastră și țara străină în care s-a pronunțat hotărârea
4.Este executorie, potrivit legii instanței care a pronunțat-o
5.Nu se află în vreo situație de refuz al recunoașterii

Instanțele competente din România vor verifica îndeplinirea condițiilor de divorț

După înregistrarea cererilor de recunoaștere, instanțele competente din România vor verifica îndeplinirea condițiilor de divorț, iar după verificare vor admite sau vor respinge cererea de recunoaștere.

Recunoaşterea hotărârii străine poate fi refuzată în unul dintre următoarele cazuri:
1.Hotărârea este rezultatul unei fraude comise în procedura urmată în străinătate
2.Hotărârea încalcă ordinea publică de drept internaţional privat român
3.Procesul a fost soluţionat între aceleaşi părţi printr-o hotărâre, chiar nedefinitivă, a instanţelor române sau se afla în curs de judecare în faţa acestora la data sesizării instanţei străine.

Pentru efectuarea demersurilor necesare, persoana interesată trebuie să se prezinte personal sau poate fi reprezentată prin avocat, pe baza unei procuri speciale autentice. Încuviințarea executării hotărârii străine de divorț este de competența tribunalului în circumscripția căruia urmează să se efectueze executarea.

Recunoașterea divorțului este absolut obligatorie, întrucât veți fi nevoiți să prezentați sentința de divorț sau actul de stare civilă cu mențiunile de căsătorie și divorț la următoarele proceduri:
schimbarea numelui după divorț, dacă intenționați să vă căsătoriți, pentru reînnoirea cărții de identitate românești, pentru obținerea pașaportului cu domiciliul în străinătate și în alte proceduri civile.

Recomandarea noastră este ca procedura să se facă prin avocat, pentru a evita anumite probleme sau lungiri inutile ale procedurii, ori chiar respingerea cererilor de recunoaștere.

Echipa de avocați români din Barcelona

Dacă doriți să aflați mai multe informații sau dacă aveți nevoie de avocat, respectiv de îndrumare juridică, nu ezitați să ne contactați. Echipa biroului de avocați români din Barcelona este specializată în drept penal, dreptul familiei și dreptul muncii și depune toate demersurile necesare pentru a vă obține un rezultat care să vă satisfacă.

Pentru a ne contacta, vă invităm să ne sunați la numărul 932 006 766 sau să ne scrieți un e-mail la adresa secretaria@marinpasalodos.com

Contați pe profesionalismul și experiența echipei noastre de avocați din Barcelona, aflată la dispoziția dumneavoastră!

telefon avocat roman in Barcelona